แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก เรียนรู้ตามรอยพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศวันที่ 12ม.ค.58
 
ชวนเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ตามรอยพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂