แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน อักษรลาว โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องมีมี่” ออกอากาศวันที่ 27ม.ค.58
 
อักษรลาว เป็นอักษรที่ได้รับอิทธิพลจากอักษรไทยโบราณ โดยจะมีอักษรทั้งหมด 33 รูป 21 เสียง มีสระ 28 รูป 27 เสียง และมีวรรณยุกต์ถึง 6 เสียง 
 
สำหรับคำว่า 'พยัญชนะ' ในภาษาลาว ออกเสียงว่า 'พะยันซะนะ'
 
'พะยันซะนะ' แปลว่า 'พยัญชนะ'ค่ะ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂