แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนเหตุผลของไข่เหี่ยว ออกอากาศวันที่ 29ม.ค.58
 
ศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ไข่ไก่มีลักษณะเหี่ยว เกิดจากไก่ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสและเกิดขึ้นบ่อยทีเดียว และมีผลทำให้เกิดการลดลงของผลผลิตไข่ได้ 
 
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ในไก่ที่อายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ มักจะพบว่าเชื้อไวรัสทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง (จาม,ไอ และหายใจลำบาก) โดยจะพบว่าไก่มีอาการซึม นอนเกาะกลุ่มอยู่รอบ ๆ กก และมีการอักเสบของช่องจมูกและเยื่อตาขาว ในส่วนผลกระทบที่เกิดจากโรคนี้ คือไข่มีจำนวนลดน้อยลง โดยพบจำนวนของไข่ที่ผิดปกติมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ไข่มีสีซีด หรือไข่ไม่มีเปลือก ไข่ขาวเป็นน้ำ ไข่มีรูปร่างผิดปกติ เป็นต้น
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂