แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สื่อการเรียนรู้แนวใหม่ ออกอากาศวันที่ 29ม.ค.58
 
ตบวิเศษ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของคุณครู อภิญญา กลิ่นดี คุณครูโรงเรียน บ้านหนองหงษ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี คุณครูอภิญญาเล่าว่า กิจกรรมตบวิเศษนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของมาตราตัวสะกด 
 
ใน วิชาภาษาไทย ซึ่งถ้าเราเรียนในรูปแบบปกติอาจทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกเบื่อได้ คุณครูเลยหากิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนเล่นควบคู่ไปกับการเรียน นักเรียนจะได้สนุกและสามารถทำให้เด็กๆจำ และเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย
 
ส่วนวิธีการทำกิจกรรมตบวิเศษนี้นะคะ อุปกรณ์ก็จะต้องมีกระดาษหนึ่งแผ่น ซึ่งในกระดาษจะมีตารางทั้งหมด 9 ช่อง ช่องกลาง ให้เราเขียนสระลงไป ต่อมา สามช่องทางด้านขวามือ ให้เราเขียนตัวสะกดลงไป เช่น ตัวสะกดแม่ กง ก็ใส่ ง – ตัวสะกดแม่ กน ก็ใส่ น –ตัวสะกดแม่ กม ก็ใส่ ม ส่วนช่องที่เหลืออีก 5 ช่อง ให้เราใส่พยัญชนะต้น เช่น ก ด บ ท พ เป็นต้น 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂