แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ค่านิยม 12 ประการ ข้อ10 ไม่ขาดพอเพียง เลี้ยงชีพได้ ออกอากาศวันที่ 14ม.ค.58
 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ10 ไม่ขาดพอเพียง เลี้ยงชีพได้ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂