แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เครื่องรีดและสะบัดนํ้าออกจากร่ม โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ออกอากาศวันที่ 30ธ.ค.57
 
ครอบครัวข่าวเด็กในครั้งนี้จะชวนเพื่อนๆ ไปดูเครื่องรีดและสะบัดนํ้าออกจากร่ม โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂