แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่านิยม 12 ประการ ข้อ4 มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา ออกอากาศวันที่ 7ม.ค.58
 
ค่านิยม 12 ประการ ตอน มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา