แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เทคนิค 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ ออกอากาศวันที่ 29ธ.ค.57
 
การเลือกซื้อของขวัญให้คุ้มค่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากลองนำเอาเทคนิค 5 ป.ต่อไปนี้ ไปปรับใช้ ^^ ได้แก่
 
1. ป. ประโยชน์ เลือกของขวัญที่มีประโยชน์ คำนึงถึงเพศ วัย และสุขภาพของผู้ที่ได้รับ เช่น หากซื้อของขวัญให้เด็ก ควรเป็นของที่เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา ตัวต่อ เป็นต้น 
 
2. ป. ประหยัด ไม่มุ่งเน้นของที่มีราคาแพงแต่มีประโยชน์ เช่น สินค้าโอท๊อป สินค้าหัตถกรรม หรือเป็นของที่เราทำเองก็ได้
 
3. ป ปลอดภัย โดยต้องพิจารณาของขวัญที่มีมาตรฐาน มีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า เป็นต้น
 
4. ป เป็นไทย เช่น ผลไม้ สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น อุดหนุนสินค้าไทยเงินจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะคะ
 
5.ป เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่ายเป็นเป็นภาระต่อสิ่งเเวดล้อม