แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ขนมและอาหารว่าง สําหรับเด็ก ออกอากาศวันที่ 23ธ.ค.57
 
     เด็กเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต จำเป็นต้องการพลังงานและสารอาหารเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ เด็กควรได้รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ 
 
     จากข้อมูลเรื่องการรับประทานอาหารว่างของเด็กในปัจจุบันพบว่า เด็กได้รับพลังงานจากอาหารว่างและขนมมากกว่าที่ควรได้รับ โดยส่วนหนึ่งเป็นขนมที่ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำเช่นอุดมไปด้วยไขมัน แป้งและน้ำตาลส่งผลให้เด็กมีปัญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับของการกินขนม 
 
1.ถ้าเรากินขนมมากเและยังกินอาหารหลัก3 มื้อได้มากจะทำให้เรา เกิดโรคอ้วน 
 
2.ถ้าเรากินขนมมากแต่กินอาหารหลัก 3 มื้อน้อย จะทำให้เด็กผอมร่วมกับการขาดสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ได้อีกด้วย 
 
3.ถ้ากินขนมหวานแล้วดูแลฟันไม่ดี ก็จะเกิดฟันผุด้วยครับ เพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะเลือกกินขนม เราควรที่จะกินห่างจากมื้ออาหารไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ไม่กินอาหารว่างก่อนเวลานอน และเมื่อกินขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรบ้วนปาก แปลงฟันให้เรียบร้อย จะได้ไม่ฟันผุ