แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สุขอนามัยที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน ออกอากาศวันที่ 19ธ.ค.57
 
กรมอนามัยได้ออกมาบอกว่า ปัจจุบันจำนวนขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงมาก จึงได้ออกมาเชิญชวนให้ทุกคนมาเริ่มสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยการเริ่มต้นจากที่บ้าน โดยการยึดหลัก เก็บ กวาด เช็ด ถู ล้าง คัดแยก ปลุกกระแสสร้างความสะอาดในครัวเรือน ขยายสู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
 
โดยพวกเราจะต้องเริ่มการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นก็คือที่บ้านของเรานั่นเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด