แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เร่งพัฒนาภาษาอังกฤษ ต้อนรับ AEC ออกอากาศวันที่ 15ธ.ค.57
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ว่า 
 
ขณะนี้ ทาง สพฐ.ได้จัดทำกรอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 
โดยกรอบดังกล่าวนี้ ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า เด็กที่จะจบในแต่ละชั้นปี ต้องมีทักษะอะไรบ้าง โดยอิงจากกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก