แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ไข้เลือดออก โรคที่ไม่ควรมองข้าม ออกอากาศวันที่ 10ธ.ค.57
 
โรคไข้เลือดออก มี3 ระยะแม้ว่าเด็กจะได้รับเชื้อไวรัสแต่กว่าร้อยละ85- 90จะไม่แสดงอาการไข้เลือดออก หากไม่ได้ตรวจเลือดเพื่อพิสูจน์ก็จะไม่รู้ว่าได้รับเชื้อไข้เลือดออกมาแล้ว อาจจะมี ร้อยละ 10- 15ที่แสดงอาการไข้เลือดออกที่มีตั้งแต่รุนแรงน้อยไปถึงอาการไข้เลือดออกที่รุนแรงมาก 
 
หากเพื่อนๆสังเกตว่าตัวเองมีตุ่มสีแดงๆขึ้นตามตัว เพื่อนๆควรไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รีบพาไปพบแพทย์ เพราะโรคนี้สามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ ส่วนการป้องกัน ให้เพื่อนๆช่วยกันกำจัดแหล่งน้ำที่ขังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายชั้นดี
 
ในเวลากลางคืนเพื่อนๆไม่ควรที่จะไปนั่งหรือไปเล่นในบริเวณที่มืดๆเพราะส่วนใหญ่ยุงลายจะชอบอยู่ในพื้นที่มืด และสุดท้ายเมื่อเพื่อนๆเข้าบ้าน ควรที่จะปิดประตูปิดมุ้งลวดให้สนิทกันยุงลายเข้าภายในบ้าน