แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน บทเพลงค่านิยม 12 ประการ ออกอากาศวันที่ 22พ.ย.57
 
กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำบทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในชื่อเพลง ”ค่านิยม 12 ประการ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาและทำนองเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย เป็นการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณปิติ ลิ้มเจริญ ขับร้องโดยศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงของไทย 
 
ซึ่งหลังจากนี้จะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง ก่อนจะจัดการประกวดร้องเพลงหมู่ค่านิยม 12 ประการ ผ่านช่องทางยูทูบและทำเป็นมิวสิควิดีโอประกอบเพลง โดยเผยแพร่ทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และยูทูบ เพื่อให้บทเพลงเป็นสื่อกลางและสร้างความสุขให้แก่คนไทยได้อย่างแท้จริง 
 
นอกจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำเพลงรักษาชาติในอดีตมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น แต่ยังคงเนื้อเพลงเดิมไว้ โดยกำหนดกลุ่มเพลงไว้ 5 ชุด ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทำเสร็จแล้ว 2 ชุด ได้แก่ ชุด “เพลงรัก… แม่” ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ชุด “ความหวัง…กำลังใจ” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจและคืนความสุขแก่ประชาชน