แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน ท่องเที่ยวเมืองกระบี่ ผ่านการแสดงวิทยาศาสตร์ โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโฟร์” ออกอากาศวันที่ 21พ.ย.57
 
รายการครอบครัวข่าวเด็ก ได้เดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ และมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเมือง เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานทั้ง 3 ระดับชั้น 
 
ทั้งยังมีกิจกรรมเด่นที่ส่งเสริมนักเรียนทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบพออยู่ พอมี พอกินตามรอยพ่อ เพราะโรงเรียนแห่งนี้ ได้มีการเลี้ยงปลาและกบขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อไว้เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน จะต้องแบ่งเวรกันเพื่อมาให้อาการปลาและกบ
              
ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนนี้ก็คือ การแสดง Science show ซึ่งเป็นการแสดงที่เล่าถึงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดกระบี่ และสอดแทรกการทดลองวิทยาศาสตร์เข้าไป เพื่อให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สนุกสนานและเข้าใจมากยิ่งขึ้น