แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เยาวชนไทยเก่ง คว้า 24 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ออกอากาศวันที่ 3 พ.ย. 57
 
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2014 (WIZMIC) ที่สาธารณรัฐอินเดีย 
 
ผลปรากฏว่านักเรียนไทยทั้ง 16 คน สามารถคว้ารางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ ประกอบด้วย ประเภทบุคคล ซึ่งได้รับเหรียญทอง 13 เหรียญ สำหรับประเภททีม ซึ่งมีข้อกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 4 คน ได้รับเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ทีมเอ ทีมบี และ ทีมดี ส่วน ทีมซี ได้รางวัล 1เหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคลได้เหรียญทอง 3 รางวัลได้แก่ ทีมเอ ทีมบี และทีมดี ส่วนของทีม ซี นั้นได้รับเหรียญเงินไปครอง