แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนล้างมือลดโรคท้องร่วง ออกอากาศวันที่ (4 พ.ย. 57)
 
การล้างมือให้สะอาดและถูกวิธีนั้น ควรปฏิบัติตามหลัก 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง คือ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ครบ 7 ท่า ได้แก่ 
1) ฝ่ามือถูกัน 
2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 
7) ถูรอบข้อมือ ส่วนการ ล้างมือ 2 ก่อน คือ ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร 
และล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน 
 
เช่น กลับจากโรงเรียนครับ และในกรณีที่เพื่อนๆไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่สามารถใช้เจลล้างมือซึ่งหาซื้อได้ง่ายและพกติดตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการให้ความสำคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธี ควรทำจนติดเป็นนิสัย เพราะจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ เป็นต้น