แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ผลสํารวจเกื่ยวกับการศึกษาไทย ออกอากาศวันที่ 27ก ย 57
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจประเด็นว่า อะไรทำให้การศึกษาไทยถดถอย ในความคิดเห็นของเด็กไทย โดยในการสำรวจในครั้งนี้ เก็บข้อมูลกับเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,167 คน พบว่า กิจกรรมที่เยาวชนทำแต่ละวันในช่วงเวลาว่างหลังจากเลิกเรียน คือ การดูหนัง ฟังเพลง ดูทีวี ร้อยละ 72.2 รองลงมาก็คือ เล่น เฟชบุ๊ค ไลน์ ร้อนละ 63.6 และอ่านหนังสือร้อยละ 47.1 
 
และเมือถามเยาวชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากจะบอกว่า การศึกษาไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในยุคตกต่ำ ย่ำแย่ ปรากฏว่า เยาวชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 66.3 เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ และให้เหตุผลว่า ครู/อาจารย์มีประสิทธิภาพน้อยลง ระบบการเรียนการสอนทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ติดโลกออนไลน์มากเกินไป และมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ โดยให้เหตุผลว่า การเรียนการสอนยังดีอยู่ มีมาตรฐานไม่ได้รู้สึกแย่ และที่เหลือร้อยละ 26.7 ไม่แน่ใจ