แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ระวัง เล่นประทัด อันตรายถึงชีวิต ออกอากาศวันที่ 24 ต ค  57
 
ประทัด พลุ และดอกไม้ไฟ เป็นวัตถุอันตรายจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง หากนำมาเล่นจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย 3 ทางคือ ทางผิวหนัง นิ้วมือ และทางตา ซึ่งการเล่นประทัด หากเกิดระเบิดขณะที่ใช้มือจุดจะทำให้นิ้วขาด บางรายแพทย์อาจเย็บต่อนิ้วให้ไม่ได้ หากเป็นพลุระเบิดถูกบริเวณใบหน้า จะทำให้ผิวบริเวณหน้าไหม้ ขนตาและหนังตาไหม้ทำให้เสียโฉม แต่อวัยวะที่บอบบางที่สุดคือ ตา อาจทำให้ตาดำไหม้ ขุ่นมัว เลือดออกช่องหน้าม่านตา อาจทำให้ตาบอดถาวร 
 
ถ้าหากเราจะเล่น เราควรที่จะ จุดพลุ ดอกไม้ไฟอย่างถูกวิธี คือไม่จุดใกล้แนวสายไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน บริเวณบ้านเรือนหรือในสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาด ควรจุดพลุในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากพลุ ดอกไม้ไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ห้ามโยนดอกไม้ไฟที่จุดแล้ว ใส่กลุ่มคน หากพลุ ดอกไม้ไฟดับก่อนระเบิด ห้ามเข้าใกล้ จุดไฟซ้ำหรือใช้ปากเป่าให้ไฟติดอย่างเด็ดขาด เพราะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้