แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ประชาธิปไตยในวัยเด็ก ออกอากาศวันที่ 14 ต ค  57
 
'วันประชาธิปไตย' ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี เหตุผลที่กำหนดให้ วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยก็เพราะว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 
 
รัฐบาลจึงได้มีมติรับรองให้ วันที่14 ตุลาคม เป็นวันสำคัญของชาติ เรียกว่า วันประชาธิปไตย เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนและยกย่องเชิดชูจิตใจของมวลประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นคำที่เด็กไทยอย่างพวกเราคุ้นเคยกันดี เพราะเมื่อเราเริ่มก้าวเข้าสู่วัยเรียน คุณครูก็จะสอนให้เรารู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย” ซึ่งหมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน