แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นวัตกรรมนํ้าหยด ลดลูกนํ้า โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส” ออกอากาศวันที่ 14 ต ค  57
 
ทุกวันนี้ โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ระบาดสูงขึ้นทุกปี และขณะนี้ ได้พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากในระดับชุมชน
 
โดยในแต่ละชุมชน ได้มีการจัดการรณรงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมไปถึง บอกวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้พาหะนำโรค ซึ่งได้แก่ลูกน้ำยุงลาย หมดไป ด้วยหลัก 5ป.1ข. นั่นก็คือ เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ และขจัดไข่ยุงลายในภาชนะกักเก็บน้ำ