แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก  ตอน ข้อดีของการบ้าน  โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส” ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2557
 
เป้าหมายของการสั่งการบ้านคือการเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กๆ โดยการให้การบ้านของคุณครูเป็นการวัดผล ทบทวน เหตุผลที่คุณครูสั่งการบ้านนั้นก็เพื่อเป็นการประเมินว่าสิ่งที่ตนเองสอนไปนั้น เด็กมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหน เข้าใจหรือไม่อีกด้วย
 
ข้อดีของการทำการบ้านนั้นคือ ทำให้เราได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนอกจากชั้นเรียนและทำให้เรียนอย่างมีความรู้และความชำนาญในบทเรียนมากขึ้น ดังนั้น ประโยชน์ของการให้การบ้านคือ 
 
1. เด็กได้ฝึกปฎิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะตามจุดหมายของการเียน
2. เด็กได้พัฒนาความคิดมากยิ่งขึ้น เช่ร การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
3. หากเป็นงานกลุ่มจะทำให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคม
4.ทำให้ครูได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของเด็ก