แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสัตว์อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก! โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส ” ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2557
 
 
เพื่อนๆ รู้ไหมว่า มีสัตว์จำนวนไม่น้อยที่ถูกนำไปทดสอบปฏิกิริยาในภาวะไร้น้ำหนักได้ ไม่ว่าจะในอวกาศหรือในเครื่องบินฝึกปรับสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่เรียกว่า “โวมิต โคเมตส์” ซึ่งสามารถสร้างสภาวะไร้น้ำหนักอยู่ชั่วขณะ 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ สัตว์แต่ละประเภทมีปฏิกิริยาต่างกันออกไปเมื่อเข้าไปอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักหรือมีแรงโน้มถ่วงเบาบางมาก ยกตัวอย่าง เช่น กบต้นไม้ เมื่ออยู่ในสภาพไร้น้ำหนักจะอยู่ในท่าปักหัวลง ส่วนพวกเขียดงู ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในเขตร้อนชื้น แต่มีลักษณะเหมือนงูหรือหนอน จะอยู่ในสภาพอ่อนปวกเปียก ทำตัวเหมือนแกล้งตาย ในขณะที่แมวในสภาพไร้น้ำหนัก เข้าใจเอาว่าตัวเองกำลังตกจากที่สูงจึงพยายามตีลังกากลับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมหยุด เพราะไม่รู้สึกว่าตัวมันอยู่ในท่าที่จะลงพื้นได้ถูกต้องเสียที
 
แต่ที่น่าสนใจก็คือ งู จะแสดงปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 2 อย่างออกมาทันทีที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก อย่างแรกสุดคือมันจะฉกกัดตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะขดรัดพันตัวเองจนเป็นปมเหมือนปมเชือก นักวิจัยคิดว่า ปฏิกิริยาทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้น เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหาเดียวกันของงูเมื่ออยู่ ในสภาพไร้น้ำหนักหรือมีแรงโน้มถ่วงเบาบาง งูจะสูญเสียการรับรู้อากัปกิริยาของตัวมันเอง หรือไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ในสภาพอย่างไร 
 
ทั้งนี้เนื่องจากงูสร้างความรู้สึกดังกล่าวได้ เพราะเมื่อเลื้อยหรือเคลื่อนไหวบนพื้น ร่างกายของมันจะสัมผัสพิ้น ทำให้มันสามารถรับความรู้สึกได้ แต่เมื่อไม่มีการรับรู้ดังกล่าว ทำให้มันอาจมองว่าส่วนอื่นของร่างกายมันคือศัตรู หรือเป็นงูอีกตัว ซึ่งทำให้มันฉกใส่หรือไม่ก็พยายามรัดตัวมันเอง