แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ตอน โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องชิโกะ และน้องโฟกัส” ออกอากาศวันที่ 11 ส.ค.57 
 
   นิทรรศการเส้นทางช้างศึกนี้เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม โดยพิพิธภัณฑ์นี้จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
 
   โดยในส่วนแรกจะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของช้าง ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถูกค้นพบว่า ช้างอยู่ใน 162 ชนิด และมีวิวิฒนาการอยู่ในช่วง 60 ล้านปีก่อนปัจจุบัน แต่ก็สูญพันธุ์ไปหมด จนเหลืออยู่ 2 ชนิด อย่าง ช้างเอเชีย และช้างแอฟริกา
   
   ถัดมาในส่วนที่ 2 เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับช้างกับพระราชา การขึ้นระวางช้างต้น หรือการนำช้างที่มีลักษณะอันเป็นช้างสำคัญมาเข้าพิธีพระราชสมโภชขึ้นระวาง โดยมีพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยนั้นๆ ทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำมหาสังข์พระราชทานช้างสำคัญ! 
  
   ในส่วนที่ 3 เป็นส่วนของพิธีการคล้องช้าง เป็นวิธีการจับช้างนั่นเอง การจับช้างนั้นจะต้องมีผู้รู้มาดูลักษณะของช้างเสียก่อนว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อจับช้างมาแล้ว ควานช้างจะมีหน้าที่เลี้ยงช้าง ฝึกช้าง และคอยเป็นเพื่อนของช้างเชือกนั้นตลอดไป
 
   ในส่วนสุดท้าย ทางนิทรรศการได้รวบรวมรูปช้างในบริบทต่างๆ ที่อยู่ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้เลยครับ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ (: