แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงกระจิบนิวส์ ตอน พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโอม” ออกอากาศวันที่  26 กรกฎาคม 2557
 
 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร จัดแสดงเกี่ยวกับป่าไม้นานาชนิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกฝังความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติให้แก่เด็กๆ