แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข่าวภูมิภาค ตอน กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโฟร์” ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคสื่อต่างๆ ทำให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ถึงสื่อต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และสามารถเลือกบริโภคสื่อที่เปฺ็นประโยชน์ได้