แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงเด็กอาสา ตอน กลุ่มเยาวชนรักษ์หาดมิหลา โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโฟร์” ออกอากาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2557
 
กลุ่มเยาวชนรักษ์หาดสมิหลา เป็นกลุ่มเยาวชนที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและช่วยอนุรักษ์หากสมิหลาจากปัญหาชายหาดถูกคลื่นกัดเซาะ จ.สงขลา