แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงนกกระจิบนิวส์ ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องโอม” ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2557
 
โรงเรียนวัดป่าคา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีการจัดโครงการเพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนอ่านเขียนได้แตกฉาน ทั้งการอ่านที่ถูกต้อง การคัดลายมือ การทดสอบการเขียน เป็นต้น