แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.เลย และจ.หนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 20 วัน ซึ่งการจัดค่ายนี้ ในแต่ละจังหวัดมีนักเรียนจำนวนค่ายละ 100 คน 
 
เด็กที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น มีการจำลองสถานการณ์ให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ