แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน Coaching and Mentoring โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2557
 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง จ.ชัยภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้การเรียนการสอนแบบ Coaching and Mentoring ที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ
 
ทำให้เด็กๆ นักเรียนมีความสุขและสามารถจดจำได้ดี