แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ทำอย่างไร เด็กไทยจะแข่งกับเด็กต่างชาติได้ โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 
 
ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพลเรื่อง ทำอย่างไร เด็กไทยจะแข่งกับเด็กต่างชาติได้ โดยทำการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ พบว่า ผู้ใหญ่คิดว่าครอบครัวต้องปลูกฝังค่านิยมรักการเรียนให้แก่เด็ก 
 
กระทรวงศึกษาธิกาและภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาอย่างจริงจัง
 
ครู อาจารย์ ต้องมีคุณภาพถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นต้น