แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน Social Story เพื่อเด็กออทิสติก โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
 
สำนักงานส่งเสริมสังคมเเห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้จัดกิจกรรม
อบรมการดูแลเด็กออทิสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของน้องๆ 
 
ในการอบรมมีความแตกต่างจากเด็กปกติ คือ หนังสือของน้องๆ ออทิสติกจะมีรูปภาพซ้ำไปมา เพื่อให้น้องๆ สามารถจดจำได้