แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน คำเตือนของโลก โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2557
 
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จากธารน้ำเเข็งละลายและภัยธรรมชาติ รวมถึงอาหารปนเปื้อนสารเคมีจากอุปกรณ์ของมนุษย์