แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน พฤติกรรมสุดยี้ของรถบริการสาธารณะ โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศ 7 มิถุนายน 2557
 
ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อรถบริการสาธารณะว่า ขับรถหวาดเสียว ขับแย่งผู้โดยสาร ขับปาดหน้า ขับฝ่าแดงมากที่สุด 
 
รองลงมาคือการไม่จอดรับผู้โดยสาร
 
และพนักงานมีพฤติกรรมไม่สุภาพกับผู้โดยสาร