แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงเด็กอาสา ตอน  กลุ่มอาสาสมัครเด็ก จ.พิษณุโลก โดยพิธีกรคนเก่ง 'น้องโฟร์' ออกอากาศ  7 มิถุนายน 2557
 
กลุ่มเด็กอาสาสมัครทำความดี จ.พิษณุโลก ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ในการเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้และคนชรา บริการช่วยเหลือต่างๆ ในงานศพ เช่น การทำพวงหรีด 
 
เพื่อนๆ อาสาสมัครกลุ่มนี้ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย