แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง IT in touch ตอน แอพฯ พูดมาต้องพิมพ์ โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง “น้องข้าวโอ๊ต” ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
 
มีการคิดค้นแอพฯ ตัวใหม่ ที่ช่วยแปลงคำพูดของเราเป็นตัวอักษร ทั้งนี้ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนเพื่อการแปลคำพูดเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องนั่นเอง