แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง IT in touch ตอน สมาร์ทโฟน อักษรเบรลล์ โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง “น้องข้าวโอ๊ต” ออกอากาศวันที่  21 พฤษภาคม 2557
 
สมาร์ทโฟน อักษรเบรลล์ ถูกผลิตโดยนักพัฒนาชาวอินเดีย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเหมือนคนทั่วไป ภายในหน้าจอของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ประกอบไปด้วยโลหะเล็กๆ เมื่อมีข้อความ SMS หรือ E-Mail เข้ามา หน้าจอก็จะมีลักษณะนูน สามารถสัมผัส ทำให้ผู้พิการทางสานตารับรู้ข้อความนั้นได้