สปท.มีมติลดวาระตำแหน่ง ‘กำนัน’ เหลือ 5 ปี และให้ชาวบ้านเลือกกำนันโดยตรง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,318 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยจากเดิมที่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันเอง และให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี เป็นให้ชาวบ้านในทุกหมู่บ้านเป็นผู้เลือกกำนันโดยตรงมีวาระ 5 ปี นอกจากนี้ยังให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี ด้วย
 
โดยภายหลังจากที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานาน 4 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว ด้วยคะแนน 91 ต่อ 27 งดออกเสียง 32 โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้คณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการต่อไป
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.