แชร์โพสนี้

ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่อกราบสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 20 หลังจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ทรงมีพระเมตตาให้ประชาชนได้เข้ากราบพระองค์ในวันที่ 13 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดให้ประชาชนเข้ากราบถวาย 2 รอบ คือรอบเช้าเวลา 09.00-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. โดยขอความร่วมมือประชาชนถวายดอกไม้หรือพวงมาลัยได้เพียงอย่างเดียว
 
ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ได้เสด็จมาหน้าพระอุโบสถ ประทับพระอาสน์ และประทานพรแก่พุทธศาสนิกชน ใจความว่า “ขออำนวยพรสาธุชน ที่ได้มีศรัทธา ความเชื่อ และความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และได้มาประชุมพร้อมกันที่นี่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยกุศล โดยทุกคนล้วนธรรมะ ความดีความงามประจำใจอยู่แล้ว ขอให้รักษาความดีและความงามให้คงที่ตลอดไป นอกจากนี้ขอให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอน สามประการคือศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมกับยึดมั่นในสุภาษิต ที่ว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี” จากนั้น พระองค์ได้เสด็จกลับพระตำหนัก ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ต่างเปล่งเสียงสาธุ 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.