แชร์โพสนี้

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางเป็นประธานในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปีพ.ศ.2560 ที่หอประชุมคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ต่อครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ พลตรีหญิงศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และพลตรีหญิงอรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เคยตรัสไว้ว่าประเทศไทยต้องพัฒนาแบบชาติยุโรปให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษบกิจพอเพียง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยการต่อยอดน้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

สำหรับคำขวัญวันครูประจำปีนี้ คือ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”
 

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.