แชร์โพสนี้

 
        พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลและให้โอวาทแก่เยาวชนดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 781 คน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมฝากให้ทุกคนตั้งใจใฝ่หาความรู้ พัฒนาตัวเองเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
       พร้อมทั้งฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการออกข้อสอบในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการสอบข้อเขียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นคะแนนเสริม อีกทั้งยังควรมีการสอดแทรกความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทันโลก ซึ่งคุณครูเองก็ต้องปรับวิธีการสอนให้ดีขึ้น ในขณะที่นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เพื่อลดภาระเรื่องการเรียนพิเศษ
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.