แชร์โพสนี้

 
      ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ในวันที่ 29 ธ.ค.2559 มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์  มีสาระสำคัญที่มาตรา 7 คือ การบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
      จากเดิมที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก่อน โดยให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด  โดยสมศักดิ์และนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.