แชร์โพสนี้

 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร ภาควิชากุมาร เวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระบุว่า เชื้อโนโรไวรัส มีมานานหลายปีแล้ว และเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เป็นเชื้อที่อันตาย เนื่องจากมีความแข็งแรง สาารถอยู่ในอากาศได้นาน อีกทั้งยังการแพร่กระจายได้ง่าย มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูอื่น เนื่องจากอากาศเย็น หากได้รับเชื้อจะมีจะส่งผลให้ปวดท้อง อาเจียน และท้องเสีย
 
     เชื้อโนโรไวรัสสามารถติดต่อกันผ่านการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส รวมถึงการสัมผัสหรือโดยละอองอาเจียนของผู้ป่วยที่มีเชื้อ โดยสามารถติดเชื้อได้ง่ายในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กตามโรงเรียนที่อยู่รวมกันจำนวนมาก และติดต่อกันได้ในเวลาอันสั้น
 
       ทั้งนี้ เชื้อโนโรไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อหรือวัคซีนป้องกัน แต่หากมีอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วัน แต่หากในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตนั้นมักจะพบได้บ่อยในเด็กเล็ก คนสูงอายุ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนั้นเมื่อมีอาการควรเดินทางพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาตรงตามอาการ
 
      โดยวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นคือ ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างน้อย 15-30 วินาที ทั้งก่อนประกอบอาหารและขณะหยิบจับอาหาร รวมทั้งสอนให้เด็กเล็กล้างมือก่อนหยิบจับอาหารเข้าปากด้วย
 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.