แชร์โพสนี้

 
          จากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) ในวาระ 3 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 167 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาจาก และรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากประชาชนและผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ห่วงใยว่าหากมีการบังคับใช้อาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
 
     โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทันต่อสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มโทษการกระทำผิดให้รุนแรงขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมทั้งสิ้น 20 มาตรา
 
        ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.  แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าว โดยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็น เพียงแต่ไม่แสดงความคิดเห็นออกมา ส่วนคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านคัดค้าน จึงอยากถามกลับไปว่าเข้าใจเนื้อหาหรือยัง ได้อ่านร่าง พรบ.ดังกล่าวหรือไม่
 
     พลเอกประยุทธ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลไม่ต้องการจับใคร แต่จะพิจารณาจากเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการ ส่วนเรื่องกระแสโจมตีเว็ปไซต์รัฐบาล ทุกหน่วยงานมีมาตรการป้องกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้อมูลการเงินและการคลังของประเทศ
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.