แชร์โพสนี้

 
         โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของอาเซียน ถือเป็นภารกิจหลักในความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน
 
       สมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงสัตยาบัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2007 ที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้มีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างกัน ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ช่วยเพิ่มการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม จนนำไปสู่ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภูมิภาค
 
 
 
 
      ตามแผนปฎิบัติการพลังงานอาเซียน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าอาเซียนมีทั้งสิ้น 16 โครงการ ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6 โครงการ และกำลังก่อสร้างอีก 6 โครงการ ส่วนที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและสัญญา
 
       โดยตั้งเป้าหมายว่าการเชื่อมโยงนี้ จะทำให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จาก 3,489 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ.2014 เป็น 10,800 เมกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ.2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ต่อไป 
 
 
 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.