แชร์โพสนี้

 

      เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai Pan ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภค จากแหล่งจำหน่ายต่างๆ ทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้า รวมถึงตัวอย่างผักผลไม้ที่ติดฉลากปลอดภัยจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 158 ตัวอย่าง จากผักผลไม้ 16 ชนิด นำส่งไปวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ห้องทดลองประเทศอังกฤษ

       พบว่าผักผลไม้โดยรวมมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานถึงร้อยละ 56 โดยชนิดของผักที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดคือคะน้า  และในส่วนของผลไม้ที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุดคือส้มสายน้ำผึ้ง 

      ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลการตรวจพบว่าผักและผลไม้ ที่มีผลผลิตในช่วงหน้าแล้งพบมีสารเคมีตกค้างจำนวนมาก และได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข แต่เมื่อมาตรวจซ้ำในช่วงหน้าฝนก็ยังคงพบว่ามีสารเคมีตกค้างเช่นเดิม อีกทั้งยังพบสารกำจัดศัตรูพืชที่ห้ามใช้ในประเทศไทยด้วย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.