แชร์โพสนี้

 
     ถ่านหินนับเป็นพลังงานสำคัญในอาเซียนรองจากน้ำมัน ซึ่งในอาเซียนมีถ่านหินอยู่มาก โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียที่มีปริมาณถ่านหินอย่างมหาศาล ทำให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ของโลก
 
 
 
 
     อาเซียนใช้ถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี ค.ศ.2013 อาเซียนมีไฟฟ้าที่ผลิตมาจากโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 225 เทราวัตต์ หรือคืดเป็น 32% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ในอาเซียน
 
     ซึ่งอาเซียนวางแผนร่วมกันว่าจะนำถ่ายหินมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ในอาเซียน ภายในปี ค.ศ.2040
 
 
 
 
      อย่างไรก็ตามการใช้เชื้อเพลิงจากถ่ายหิน อาจทำให้เกิดมลภาวะที่นำไปสู้ปัญหาโลกร้อน หลายประเทศจึงได้ลดการใช้ถ่านหิน เหล่าประเทศอาเซียนจึงตกลงกันเพื่อหาวิธีการที่จะนำถ่านหินมาใช้อย่างไม่เกิดมลภาวะ (CCT) โดยควบคุมตั้งแต่การทำเหมือง , การขนส่ง , การผลิต และการปล่อยมลภาวะ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้พลังงานของอาเซียนมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.