แชร์โพสนี้

 
     อาเซียนได้ลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 และต่อมาได้รวมถึงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่างกัน , ส่งเสริมการค้าก๊าซเสรีด้วยความปลอดภัย ผ่านระบบเครือข่ายนี้ 
 
 
 
 
     ปี ค.ศ.2015 มีโครงการเชื่อมท่อก๊าซก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการแล้ว 13 โครงการ เชื่อมต่อ 6 ประเทศ ระยะทางรวมกัน 3,673 กิโลเมตร
 
     ปัจจุบันมีสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีถังเก็บและสามารถเปลี่ยนของเหลวให้เป็นก๊าซ ตามชายฝั่ง 4 แห่ง รองรับได้ประมาณ 17.8 ล้านตัน
 
 
 
     คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตเลียม จะเพิ่มจำนวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ได้อย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี ค.ศ.2020 เพื่อรองรับปริมาณก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
 
     โดยประเมินว่ายอดการใช้ก๊าซของกลุ่มประเทศอาเซียน จะเพิ่มขึ้นจาก 14,500 ล้านคิวบิกฟุตต่อวัน ในปี ค.ศ.2013 เป็นจำนวน 23,000 ล้านคิวบิกฟุตต่อวัน ในปี ค.ศ.2035
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.