แชร์โพสนี้

 

       เป้าหมายพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนปฎิบัติงานด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) ฉบับที่ 4

 

       ประเทศเมียนมา ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานให้ได้ 10% รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 15-18% ภายในปี ค.ศ.2020 จากความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
 
 
 
      ประเทศลาว ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานขึ้นสุดท้ายให้ได้ 10% รวมทั้งเพิ่มการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในขั้นปฐมภูมิ 30% ภายในปี ค.ศ.2025
 
 
 
      ประเทศเวียดนาม ตั้งเป้าลดการบริโภคพลังงานให้ได้ 5-8% ภายในปี ค.ศ.2016 และลด 8-10% ภายในปี ค.ศ.2020
   
 
 
      ประเทศสิงคโปร์ ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 30% ภายในปี ค.ศ.2030 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ.2005 รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-11% ภายในปี ค.ศ.2020 และลดให้ได้ 16% หากมีข้อตกลงเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างประเทศ
 
 
 
      ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ 1% ต่อปี จนกระทั่งปี ค.ศ.2025 รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานใหม่ ในขั้นปฐมภูมิ 23% ภายในปี ค.ศ.2025 และเพิ่มเป็น 31% ภายในปี ค.ศ.2050 อีกทั้งยังตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 26% ภายในปี ค.ศ.2020

 

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.