แชร์โพสนี้

 
      เป้าหมายพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนปฎิบัติงานด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) ฉบับที่ 4
 
 
 
    ประเทศกัมพูชา ตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานให้ได้ 20% ภายในปี ค.ศ.2035
 
 
 
     ประเทศบรูไน ตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานให้ได้สูงถึง 45% ภายในปี ค.ศ.2005 รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน มาผลิตไฟฟ้าให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10%
 
 
  
     ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานให้ได้ 30% ภายในปี ค.ศ.2036 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ.2010  รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน มาผลิตไฟฟ้าให้ได้ 20% และเพิ่มการใช้พลังงานชีวภาพในระบบขนส่งให้ได้ 20% เช่นเดียวกัน
 
 
 
     ประเทศฟิลิปปิน ตั้งเป้าจะรักษาสัดส่วนการประหยัดพลังงานให้ได้ปีละ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ.2010 รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนให้ได้ 3 เท่า ภายในปี ค.ศ.2030
 
 
 
     ประเทศมาเลเซีย มีเป้าหมายจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม , การก่อสร้าง และการบริโภค โดยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.