แชร์โพสนี้

 
   แม้ว่าแหล่งพลังงานในอาเซียนจะมีอยู่อย่างมหาศาล แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งพลังงาน และความสามารถในการผลิตในแต่ละประเทศ ยังคงไม่สมดุลกัน 
 
 
 
 
    ทั้งนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว และตกลงกันที่จะหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสมดุล ให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
 
 
 
 
    โดยการลงนามข้อตกลงจัดตั้งองค์กรความร่วมมือทางด้านพลังงานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1986 มีการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน(ACE) ในปี ค.ศ.1996 และต่อมาได้จัดทำแผนปฎิบัติการทางด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) ฉบับแรกขึ้น ในปี ค.ศ.1999 ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อปฎิบัติให้นำไปสู้เป้าหมายที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงพลังงานอย่างผสมผสานในภูมิภาคภายใต้ขอตกลง
 
 
 
      ปัจจุบันอาเซียนกำลังใช้แผนปฎิบัติการทางด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) ฉบับที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2016-2020 และ ปี ค.ศ.2012-2025 ภายใต้หัวข้อการปรับปรุงการเชื่อมโยงพลังงาน และการรวมตลาดอาเซียนเพื่อความปลอดภัย การเข้าถึง การจัดหา และความยั่งยืนด้านพลังงาน
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.